DELİŞMENLİK (TDK)

Delişmen olma durumu, delişmence davranış, zıpırlık: "Bir maksatla mı yoksa serseriliğinden, delişmenliğinden mi?"- F. R. Atay.

Delişmenlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİŞMEN Nedir?


1 . Zıpır: "Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan."- M. Ş. Esendal.
2 . Güçlü, hareketli, sağlam yapılı: "Çok heyecanlı, uyanık, sözünü sakınmaz, biraz da delişmen bir insan olduğu için Deli Murat derler."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Çılgın, hercai: "Gönüllerini tutuşturan delişmen duygularını donduran buz gibi bir havayla dönmüşlerdi."- M. Uyguner.

DELİŞMENCE Nedir?


1 . Delişmene yakışır.
2 . zarf (delişme'nce) Delişmene yakışır bir biçimde.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MAKSAT Nedir?

İstenilen şey, amaç, gaye, erek: "Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı."- R. N. Güntekin.

SERSERİ Nedir?


1 . Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta: "Hayran Baba'yı bir serseri ile birlikte temizlemişlerdi."- F. R. Atay.
2 . Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse).
3 . mecaz Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.): "Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu."- Ö. Seyfettin.

YOKSA Nedir?


1 . "Aksi takdirde" anlamında kullanılan bir söz: "Ver diyorum sana yoksa yersin dayağı."- M. Ş. Esendal.
2 . Sayıları, ihtimallerin dışında bir ihtimali bildirmek için kullanılan bir söz: "Yıllardan ya 4
1 ya 4
2 yoksa savaşın biteceğine yakın mı? İstanbul'a yeni gelmişim."- A. İlhan.

ZIPIR Nedir?

Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz: "Mesrure, zıpır bir oğlanla karşısına çıkmaktan çekinmiyor, herkes bana ne der diye düşünmüyor."- M. Ş. Esendal.

ZIPIRLIK Nedir?

Delişmenlik.

D E E K L L M N İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Delişmenlik,

10 Harfli Kelimeler

İşkillenme,

9 Harfli Kelimeler

Dillenmek, Dilleşmek, Dişlenmek, Edinilmek, İliklenme, Medenilik, Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delişmen, Demleniş, Denilmek, Denlilik, Deşilmek, Dikleniş, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dilinmek, Dilleniş, Dillenme, Dilleşme, Dinelmek, Dinlemek, Dişlemek, Dişlenme, Edinilme, Endişeli, İkilenme, İkileşme, İlikleme, İşlemeli, İşlenmek, Mendilli, Nemlilik, Şemdinli, Şenlikli,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dileniş, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Elimine, Endemik, Enlilik, Eşilmek, Eşinmek, Eşkinli, Eşlenik, İkileme, İlenmek, İlişken, İlişmek, İnilmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Killeme, Kişneme, Menşeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Denmek, Deşmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dinmek, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Endişe, Eşilme, Eşinme, İkilem, İleniş, İlenme, İlinek, İlişme, İnilme, İnleme, İnmeli, İşemek, İşkine, İşleme, Kelime, Keşide,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikim, Dikiş, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilli, Dilme, Dinek, Diniş, Dinli, Dinme, Dişil, Dişli, Ekili, Eklem, Elden, Ellik, Elmek, Emlik, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Dişi, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İdil, İken, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.