DEKORATİF (TDK)


1 . Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî.
2 . Göstermelik: "Rüştü ancak dekoratif bir maksatla evlenir."- P. Safa.

Dekoratif kelimesi baş harfi D son harfi F olan bir kelime. Başında D sonunda F olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi F . Başı D sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

DEKOR Nedir?


1 . Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü: "Kampta kurduğumuz sahneyi, yaptığımız dekorları, oynadığımız oyunları anlatıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
3 . mecaz Görünüş, manzara: "Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti."- R. H. Karay.

DEKORATİF Nedir?


1 . Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî.
2 . Göstermelik: "Rüştü ancak dekoratif bir maksatla evlenir."- P. Safa.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMELİK Nedir?


1 . Gösterişi olan.
2 . Tanıtım amacıyla hazırlanmış (nesne).
3 . mecaz Gerekli olduğu için değil, iş olsun diye yapılan.

MAKSAT Nedir?

İstenilen şey, amaç, gaye, erek: "Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı."- R. N. Güntekin.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

SÜSLEYİCİ Nedir?

Süsleyen, dekoratif.

TEZYİN Nedir?

Bezeme, süsleme, donama.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A D E F K O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dekoratif,

7 Harfli Kelimeler

Kreatif, Reaktif, Tedarik, Tefarik, Tefrika,

6 Harfli Kelimeler

Direkt, Erotik, Fertik, Firkat, Kadife, Korida, Orkide, Refika, Takdir, Tarife, Tefrik, Tekdir, Tekfir, Teorik, Terfik, Trafik,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Akort, Aktif, Arife, Daire, Datif, Dekar, Dekor, Derik, Dikta, Dikte, Direk, Efkar, Efrat, Erika, Etraf, Fakir, Fedai, Ferda, Ferik, Firak, Fitre, Fodra, Forte, İdare, İdrak, İfade, İfrat, İftar, İrade, Kader, Kadir, Kadit, Kadro, Kafir, Kaide, Katre, Kefir, Kerti, Kirde,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Afet, Akit, Akor, Aort, Arif, Atik, Dair, Dart, Defa, Defi, Defo, Deri, Derk, Dert, Edat, Edik, Efor, Ekti, Erat, Erik, Etik, Etki, Faik, Fakr, Fare, Fark, Feda, Fert, Fide, Fire, Fora, Fota, Frak, İade, İare, İdea, İfta, İrat, İtfa,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Afi, Aft, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dar, Def, Dek, Dik, Dok, Eda, Edi, Eko, Erk, Eti, Fak, Far, Fek, Fer, Fit, Fok, İde, İfa, İka, İta, Kar, Kat, Ker, Ket, Kir, Kit, Kod, Kof, Kor, Kot, Oda,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Ar, At, De, Do, Ek, Er, Et, Fa, Fe, İt, Ke, Ki, Od, Of, Ok, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.