DEKORATÖR (TDK)


1 . Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı.
2 . İç mimar.

Dekoratör kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi R . Başı D sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEKOR Nedir?


1 . Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü: "Kampta kurduğumuz sahneyi, yaptığımız dekorları, oynadığımız oyunları anlatıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
3 . mecaz Görünüş, manzara: "Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti."- R. H. Karay.

MİMAR Nedir?

Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse: "Binanın mimarını da bulsanız bu sualinize cevap vermez."- H. F. Ozansoy.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TİYATRO Nedir?


1 . Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer: "Her tiyatronun holünde ille smokinli bir müdüre rastlayacaksınız."- H. Taner.
2 . Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup: "Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapandı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Oyun yazma sanatı: "Ben o tarihte, kendimi az çok bir tiyatro yazarı addetmekteyim."- H. F. Ozansoy.
4 . Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü: "Eskiden tiyatro Osmanlıcaya ibret sözü ile çevrilmişti."- F. R. Atay.

A D E K O R R T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dekoratör,

8 Harfli Kelimeler

Redaktör,

7 Harfli Kelimeler

Kreatör, Reaktör,

6 Harfli Kelimeler

Aktöre, Krater, Rektör, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Aktör, Arter, Dekar, Dekor, Kader, Kadro, Katre, Korte, Kotra, Ortak, Ördek, Raket, Rakor, Rekat, Rekor, Roket, Rötar, Terör, Torak, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Akor, Aort, Dart, Derk, Dert, Dört, Edat, Erat, Kare, Karo, Kart, Kora, Kort, Kota, Köre, Odak, Okar, Orak, Orta, Örek, Ötre, Rate, Roda, Roka, Rota, Terk, Toka, Töre, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Art, Ate, Dar, Dek, Dok, Eda, Eko, Erk, Kar, Kat, Ker, Ket, Kod, Kor, Kot, Kör, Oda, Ora, Öke, Örk, Öte, Ret, Rot, Tak, Tar, Tek, Ter, Tok, Tor, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, At, De, Do, Ek, Er, Et, Ke, Od, Ok, Ot, Öd, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.