DEKOLTE (TDK)


1 . Açık giyim: "Dekolteler o kadar açık ki insanın bazen hiç zahmet etmeseler diyeceği geliyor."- H. C. Yalçın.
2 . sıfat Açık giyimli: "Kadınların çoğu dekolteydi."- Halikarnas Balıkçısı.

Dekolte kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi E . Başı D sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BALIKÇI Nedir?

Balık tutan veya satan kimse: "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar."- A. Ş. Hisar.

BAZEN Nedir?

Ara sıra: "Bazen bu yeknesak hayat beni çok sıkıyor."- H. E. Adıvar.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

DEKOLTE Nedir?


1 . Açık giyim: "Dekolteler o kadar açık ki insanın bazen hiç zahmet etmeseler diyeceği geliyor."- H. C. Yalçın.
2 . sıfat Açık giyimli: "Kadınların çoğu dekolteydi."- Halikarnas Balıkçısı.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GİYİM Nedir?


1 . Giyme işi.
2 . Giyme biçimi: "Sonunda giyiminden garsonların başı olduğu anlaşılan biri yaklaştı."- Ç. Altan.
3 . Giysi.

GİYİMLİ Nedir?

Giyinmiş, giyinik: "... sevimli ve gösterişsiz olmakla beraber temiz giyimli idi."- A. Ş. Hisar.

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

HALİK Nedir?


1 - Yaratıcı, yaratan.
2 - (Büyük "h" ile)" öz. a. Yaradan, Tanrı.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

ZAHMET Nedir?

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, °meşakkat.

D E E K L O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dekolte,

5 Harfli Kelimeler

Tekel, Telek,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Ekol, Elde, Elek, Etek, Etol, Kele, Kete, Leke, Otel, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dok, Ede, Eke, Eko, Elk, Kel, Ket, Kod, Kol, Kot, Lok, Lot, Ole, Tek, Tel, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, El, Et, Ke, Le, Od, Ok, Ol, Ot, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.