DEKARTÇI (TDK)


1 . Dekart felsefesini benimseyen.
2 . Dekart'ın öğretisini benimseyen, Kartezyen.

Dekartçı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı D sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEKAR Nedir?

1000 m² değerinde yüzey ölçü birimi: "Dekar, hektarın onda biri değerindedir."- .

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

KART Nedir?


1 - Düzgün kesilmiş ince karton parçası.
2 - Kutlamalarda ya da kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, °kartvizit.
3 - Açık mektuplaşmada kullanılan, bir yüzü adrese, öbür yüzü yazıya ayrılmış olan karton parçası.
4 - Kartpostal.
5 - Kimi yerlere girmek ya da kimi şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge.
6 - Oyun kâğıdı.

KARTEZYEN Nedir?

Dekartçı.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

A D E I K R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dekartçı,

6 Harfli Kelimeler

Çarkıt,

5 Harfli Kelimeler

Ardıç, Arkıt, Artçı, Artık, Çadır, Çaker, Çakır, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çıtak, Dekar, Kader, Katır, Katre, Kıraç, Kırat, Raket, Rekat, Tıkaç, Tırak, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Adet, Akçe, Arık, Artı, Atçı, Atık, Atkı, Çakı, Çare, Çark, Çatı, Çıra, Çıta, Darı, Dart, Derç, Derk, Dert, Dreç, Edat, Erat, Irak, Kaçı, Kadı, Kare, Karı, Kart, Katı, Kırç, Kıta, Rakı, Rate, Takı, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Art, Ate, Çak, Çar, Çat, Çek, Çıt, Dar, Dek, Eda, Erk, Ira, Irk, Kaç, Kar, Kat, Ker, Ket, Kıç, Kır, Kıt, Ret, Taç, Tak, Tar, Tek, Ter, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Ar, At, Çe, De, Ek, Er, Et, Ke, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.