DEHLEMEK (TDK)


1 . Hayvanı "deh" diyerek yürütmek: "Hayvanı gayet ustaca dehleyerek beni Çingene çadırlarına getirdi."- O. C. Kaygılı.
2 . Kovmak: "Bu işi sen yapacaksın. Yapamazsan ben seni dehlerim."- S. F. Abasıyanık.

Dehlemek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇADIR Nedir?


1 . Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ: "Kılıcını çekip tek başına atını, düşman başkumandanının çadırına saldırarak ölüm arayan Türk kumandanları görülmüştür."- Atatürk.
2 . Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye.

ÇİNGENE Nedir?


1 . Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, Çingen: "Karadutum, çatalkaram, Çingene'm / Nar tanem, nur tanem bir tanem"- B. R. Eyuboğlu.
2 . Bu topluluktan olan kimse, Çingen.

DİYEREK Nedir?

Diye.

GAYET Nedir?


1 - Pek, çok, pek çok, °hayli.
2 - Son.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KOVMA Nedir?

Kovmak işi: "Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler."- Z. Gökalp.

KOVMAK Nedir?


1 - Sert ya da küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak.
2 - Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak: Kedileri kovmak .
3 - Bir topluluğu bir yerden sürüp çıkarmak.
4 - İşine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak.
5 - Bir düşünceden kurtulmak.
6 - İzlemek, aramak, kovalamak.

USTACA Nedir?


1 . Ustaya yakışan: "Her zamanki gibi ustaca makyaj sayesinde yüzümü iyice benzetmişti."- R. Erduran.
2 . zarf (usta'ca) El uzluğu ile, ustalıkla, ustacasına: "Eve girişinden beri eksilmeyen gülüşü genişliyor; ellerini hızlı hızlı ovuşturuyor; ustaca çocuklaşıyor."- T. Buğra.
3 . zarf (usta'ca) Becerikli olarak, kurnazlıkla, ustacasına.

YÜRÜTME Nedir?


1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra: "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

YÜRÜTMEK Nedir?


1 . Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak.
2 . Gerektiği gibi yapmak, uygulamak: "İşlerini eskisi gibi yürütüyorlar."- .
3 . hukuk Bir yargıyı yerine getirmek, uygulamak.
4 . (nsz) Kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek: "Mütalaa yürütmek. Muhakeme yürütmek."- .
5 . mecaz, teklifsiz konuşmada İşinden veya bulunduğu yerden çıkarmak: "Seni, teğmene bel bağlayıp girdiğin bisküvi fabrikasından nasıl yürüttülerdi."- H. Taner.
6 . argo Habersiz olarak almak, çalmak: "Bizim kalemi yürütmüşler."- .

D E E E H K L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dehlemek,

7 Harfli Kelimeler

Dehleme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Ekleme, Elemek, Keleme, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Eklem, Eleme, Elmek, Helke, Helme, Kehle, Kelem, Mehel, Mehle, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Ehem, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Hele, Kele, Keme, Leke, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dem, Ede, Eke, Elk, Hem, Kel, Kem, Leh,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Em, He, Ke, Le, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.