DEFTERDARLIK (TDK)


1 . Defterdar olma durumu.
2 . Defterdarın makamı.
3 . Defterdarın görevi.
4 . Defterdarın çalıştığı yapı.

Defterdarlık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DEFTER Nedir?

Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı."- S. Derviş.

DEFTERDAR Nedir?


1 . Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli.
2 . tarih Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A D D E E F I K L R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Defterdarlık,

9 Harfli Kelimeler

Defterdar,

8 Harfli Kelimeler

Tekrarlı,

7 Harfli Kelimeler

Deklare, Efkarlı, Etraflı, Federal, Felaket, Kefalet, Kefaret,

6 Harfli Kelimeler

Darlık, Defter, Edatlı, Ekarte, Farklı, Fırlak, Fraklı, Kartel, Kartlı, Kılade, Krater, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Adedı, Altık, Ardıl, Arefe, Arkıt, Arter, Artık, Dekar, Delta, Dılak, Edalı, Efdal, Efekt, Efkar, Eflak, Efrat, Ekler, Erdek, Etfal, Etraf, Felek, Ferda, Ferde, Ferdı, Fıkra, Fırka, Iltar, Itlak, Kader, Kalıt, Karlı, Katır, Katlı, Katre, Keder, Kefal, Keler, Kerde, Kerte, Ketal,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adıl, Adlı, Afet, Akıl, Aklı, Aldı, Alet, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atel, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Dadı, Darı, Dart, Dede, Defa, Delk, Dere, Derk, Dert, Edat, Eder, Elde, Elek, Erat, Erek, Erke, Erte, Etek, Eter, Fakr, Fare,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Ate, Dal, Dar, Def, Dek, Eda, Ede, Efe, Eke, Ela, Elk, Erk, Fak, Fal, Far, Fek, Fel, Fer, Fır, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kel, Ker, Ket, Kıl, Kır, Kıt, Laf, Lak, Lef, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Ar, At, De, Ek, El, Er, Et, Fa, Fe, Ke, La, Le, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.