DEDİKODUCULUK (TDK)

Dedikodu yapma işi.

Dedikoduculuk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi O , yedinci harfi D , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi U , onbirinci harfi L , onikinci harfi U , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEDİKODU Nedir?

Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kılükal: "Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı."- A. Gündüz.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C D D D E K K L O U U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Dedikoduculuk,

10 Harfli Kelimeler

Dedikoducu, Dedikodulu,

8 Harfli Kelimeler

Dedikodu,

6 Harfli Kelimeler

Dokulu, Kokucu, Kokulu,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Dicle, Dikel, Dilek, Duluk, Elcik, Kelik, Kolcu, Kolik, Okluk, Oleik,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Deli, Delk, Dide, Doku, Dolu, Dudu, Edik, Ekli, Ekol, Elci, Elik, İdol, İlke, Kedi, Kile, Kilo, Klik, Koku, Koli, Kule, Kulu, Lice, Okul, Oldu, Oluk, Ukde,

3 Harfli Kelimeler

Cuk, Dek, Dik, Dil, Dok, Dul, Edi, Eko, Elk, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil, Kod, Kok, Kol, Kul, Lok, Ole, Udi, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Do, Ek, El, İl, Ke, Ki, Le, Od, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.