DEBİLLİK (TDK)

Genellikle vücut yapısı ile ilgili aşırı ve sürekli güçsüzlük.

Debillik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

GÜÇSÜZLÜK Nedir?

Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

B D E K L L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Debillik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Delikli, Delilik,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Bildik, Dillek, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Belik, Belki, Belli, Bilek, Debil, Delik, Delil, Dibek, Dikel, Dilek, Dilli, Ekili, Ellik, İlkel, Kelli, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bide, Bile, Bili, Debi, Deli, Delk, Edik, Ekli, Elik, Elli, İbik, İdil, İlik, İlke, İlle, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kil, Leb,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, İl, Ke, Ki, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.