DEBİÖLÇER (TDK)

Bir akışkanın, sıvının ya da gazın debisini ölçen, denetleyen, düzenleyen aygıt.

Debiölçer kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı D sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

AKIŞKAN Nedir?

Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

DEBİ Nedir?

Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.

DENET Nedir?


1 . Denetleme işi, teftiş.
2 . sinema, TV (***) Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

B D E E L R Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Berdel, Bereli, Çelebi, Dereli, Dilber,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Bedir, Belde, Beril, Debil, Derbi, Ebeli, Libre, Lider, Ölçer, Reçel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Bide, Bile, Böle, Briç, Çeri, Çile, Debi, Deli, Derç, Dere, Deri, Dreç, Eder, Elçi, Elde, Eril, İbre, İçel, İçre, İlçe, Leçe, Reel, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Bir, Bre, Çil, Çir, Çöl, Dil, Döl, Ebe, Ede, Edi, İde, İle, Leb, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, De, El, Er, İç, İl, Le, Öç, Öd, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.