DE (TDK)

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

De kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E . Başı D sonu E olan 2 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALFA Nedir?

Yunan alfabesinin birinci harfi.

ALFABE Nedir?


1 . Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece: "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi."- N. Cumalı.
2 . Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
3 . mecaz Bir işin başlangıcı: "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur."- H. Taner.

BEŞİNCİ Nedir?

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

HARF Nedir?

Dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

OKUNUŞ Nedir?

Okunma işi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.