DEĞİRMENCİLİK (TDK)

Değirmen işletme işi.

Değirmencilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİRMEN Nedir?


1 . İçinde öğütme işi yapılan yer: "Su değirmeni. Yel değirmeni."- .
2 . Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet: "Değirmende biraz kahve çekti."- S. F. Abasıyanık.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

C D E E K L M N R Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Değirmencilik,

11 Harfli Kelimeler

Değirmenlik, Eğlendirici,

10 Harfli Kelimeler

Değinilmek, Değirmenci, Değirmilik, Demircilik, Direnilmek, İğrenilmek, İndirilmek, Rencidelik,

9 Harfli Kelimeler

Değinilme, Dericilik, Dikenlice, Dincelmek, Direnilme, Edinilmek, Eğlendiri, İğnecilik, İğrenilme, İndirilme, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Cimrilik, Değerlik, Değinmek, Değirmek, Değirmen, Delinmek, Delirmek, Demincek, Demircik, Denilmek, Derilmek, Derinlik, Derlemci, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dincelme, Dincilik, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Edinilme, Edirneli, Eğdirmek, Eğrilmek, Emicilik, Erdenlik, İğrenmek, İkilenme, İncelmek, İncirlik, İndirmek, Kemirici, Kendirci, Kirlenme, Medenici, Mendirek, Mercekli,

7 Harfli Kelimeler

Değerli, Değimli, Değinme, Değirme, Değirmi, Delinme, Delirme, Deminki, Demirci, Demirli, Denilme, Denklem, Derecik, Derilme, Derince, Dikelme, Dikence, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenci, Dilenme, Dilinim, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Edilmek, Edinmek, Eğdirme, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğirmen,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ceride, Cermen, Değini, Değmek, Değnek, Delice, Delici, Delmek, Demiri, Demlik, Denmek, Dereli, Derici, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Diğeri, Dikici, Dikili, Dikine, Dikmen, Dilcik, Dileme, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme, Dirice, Dirlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Eğilim, Eğilme, Eğimli,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedre, Cemil, Cemre, Ceren, Ciğer, Cimri, Cinli, Cirim, Değer, Değil, Değim, Değin, Değme, Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dicle, Diğer, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilci, Dilek, Dilim, Dilme, Dince, Dinci, Dinek,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cenk, Cide, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Ecel, Ecir, Eder, Edik, Edim, Eğer, Eğik, Eğil, Eğim, Eğin, Eğir, Eğme, Eğri, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elde, Elek, Elem,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ece, Ede, Edi, Eğe, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, En, Er, İğ, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.