DEĞİRMENCİ (TDK)

Değirmen işleten kimse.

Değirmenci kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı D sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİRMEN Nedir?


1 . İçinde öğütme işi yapılan yer: "Su değirmeni. Yel değirmeni."- .
2 . Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet: "Değirmende biraz kahve çekti."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

C D E E M N R Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Değirmenci,

8 Harfli Kelimeler

Değirmen, Medenici,

7 Harfli Kelimeler

Değinme, Değirme, Değirmi, Demirci, Derince, Direnim, Direnme, Eğdirme, Eğirmen, İğdemir, İğrenme, İmrence, İndirme, Rencide,

6 Harfli Kelimeler

Ceride, Cermen, Değini, Demiri, Derici, Diğeri, Dineri, Direme, Dirice, Edinim, Edinme, Edirne, Eğinme, Eğirme, Eğrice, Erinme, Ermeni, İğneci, Medeni, Mideci, Minder, Mineci, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Cedre, Cemre, Ceren, Ciğer, Cimri, Cirim, Değer, Değim, Değin, Değme, Demin, Demir, Denim, Denme, Derin, Derme, Diğer, Dince, Dinci, Dinme, Diren, Diriğ, Dirim, Eğrim, Emici, Ender, Erdem, Erden, Erime, Ermin, İğdir, İmece, İmren, İncir, İrice, Meğer, Merci, Nedim, Niğde, Recim,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cemi, Cide, Deme, Deni, Dere, Deri, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dren, Ecir, Eder, Edim, Eğer, Eğim, Eğin, Eğir, Eğme, Eğri, Emen, Emin, Emir, Enir, Erce, Eren, Erim, Erin, Erme, İğci, İğde, İğne, İmdi, İnce, İnci, İndi, İnme, İrin, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Dem, Din, Ece, Ede, Edi, Eğe, İde, İni, İri, Men, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Em, En, Er, İğ, İm, İn, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.