DEĞİRMEK (TDK)


1 . Duyurmak, bildirmek, ulaştırmak.
2 . Değdirmek, dokundurmak.

Değirmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLDİRME Nedir?

Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

BİLDİRMEK Nedir?


1 . Herhangi bir şeyi haber vermek: "Anası böyle söyledi, gene de gidip kocasına bildirdi."- M. Ş. Esendal.
2 . (nsz) Herhangi bir konuda bilgi vermek: "Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur, diye bildir, dedi."- F. R. Atay.
3 . (-i) Anlatmak, ifade etmek: "Sadi hem acele acele konuşarak fikirlerini bildiriyor hem de gözlerini ileriye uçan bisikletlerden hiç alamıyordu."- H. Taner.

DEĞDİRMEK Nedir?

Değmesini sağlamak, değmesine yol açmak.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNDURMA Nedir?

Dokundurmak işi: "Zaman zaman sertleşen, acı dokundurmalara varan bir tartışmadan sonra..."- T. Buğra.

DOKUNDURMAK Nedir?


1 . Dokunmasını sağlamak: "Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYURMA Nedir?

Duyurmak işi.

DUYURMAK Nedir?


1 . Duymasını sağlamak: "Sesini duyuramadığını anlayarak daha kuvvetle tekrar etti."- P. Safa.
2 . İlan etmek.
3 . mecaz Sezdirmek.

ULAŞTIRMA Nedir?


1 . Ulaştırmak işi.
2 . İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat: "Ulaştırma Bakanlığı."- .
3 . askerlik Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf.

ULAŞTIRMAK Nedir?

Ulaşmasını sağlamak.

D E E K M R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Değirmek, Eğdirmek,

7 Harfli Kelimeler

Değirme, Diremek, Eğdirme, Eğirmek, Meğerki,

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Dermek, Direme, Eğirme, Erimek, Kerime,

5 Harfli Kelimeler

Değer, Değim, Değme, Demek, Demir, Derik, Derme, Diğer, Dikme, Direk, Eğmek, Eğrim, Erdek, Erdem, Erime, Ermek, İrkme, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerim, Kirde, Kredi, Meğer, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Deri, Derk, Eder, Edik, Edim, Eğer, Eğik, Eğim, Eğir, Eğme, Eğri, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, İğde, Kedi, Keme, Kere, Krem, Meke, Meri, Mide, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Ede, Edi, Eğe, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kim, Kir, Mir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, İğ, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.