DEĞİŞTİRGE (TDK)

Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi.

Değiştirge kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞİKLİK Nedir?


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

ÖNERGE Nedir?

Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir.

TADİL Nedir?

Değişiklik3.

TEKLİF Nedir?


1 . Yapması için birinden bir iş isteme.
2 . İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri: "Elbise değiştirmek teklifini bir kere de ben tekrar ettim."- R. N. Güntekin.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

D E E G R T Ğ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Değiştirge,

7 Harfli Kelimeler

Diretiş, Eğdiriş, Geğiriş, Geğirti, Getiriş,

6 Harfli Kelimeler

Diğeri, Dişeği, Eğreti, Erişte, Eritiş, Getiri, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Değer, Değiş, Dergi, Diğer, Diriğ, Geriş, Gider, Gidiş, Girdi, Giriş, İğdir, İğdiş, İrite, İşret, İteği, Reşit, Şedit, Şerit, Teşri, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Deri, Dert, Diri, Dişi, Eder, Eğer, Eğir, Eğiş, Eğri, Ergi, Eriş, Erte, Eşit, Eter, Geri, Getr, Gidi, Gişe, İğde, İşte, İtiş, Şeri, Şiir, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Diş, Ede, Edi, Ege, Eğe, Erg, Eti, Gri, İde, İri, İti, Ret, Şer, Şet, Şii, Ter, Tiğ,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Eş, Et, Ge, İğ, İş, İt, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.