DEĞİŞMEZLİK (TDK)

Değişmez olma durumu.

Değişmezlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞMEZ Nedir?

Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu."- S. Ayverdi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

D E E K L M Z Ğ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Değişmezlik,

9 Harfli Kelimeler

Dikizleme, Dizilemek, İkizleşme,

8 Harfli Kelimeler

Değişmek, Değişmez, Deşilmek, Dikleşme, Dişlemek, Dizilmek, Dizlemek, İkileşme,

7 Harfli Kelimeler

Değimli, Değişik, Değişim, Değişke, Değişme, Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Dişemek, Dişleme, Dizemli, Dizilme, Dizleme, Edilmek, Eğilmek, Emzikli, Eşilmek, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme, İlişmek, İşlemek, İzlemek, Meşelik, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Delmek, Demkeş, Demlik, Deşmek, Dileme, Dilmek, Dişeği, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Dizlik, Dizmek, Edilme, Edimli, Eğilim, Eğiliş, Eğilme, Eğimli, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, Eziliş, Ezilme, İkilem, İlişme, İşemek, İşleme, İzleme, Kelime, Keşide, Likide, Melike, Şikeli, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Değil, Değim, Değiş, Değme, Deizm, Delik, Delme, Demek, Demli, Deşik, Deşme, Dikel, Dikim, Dikiş, Dikiz, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilme, Dişil, Dişli, Dizek, Dizel, Dizem, Dizim, Diziş, Dizme, Eğlek, Eğmek, Ekili, Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dimi, Dişi, Dize, Dizi, Edik, Edim, Eğik, Eğil, Eğim, Eğiş, Eğme, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, İdil, İğde, İkiz, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Diz, Ede, Edi, Eğe, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kez, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Şek, Şem, Şii, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Eş, İğ, İl, İm, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.