DEĞİŞ (TDK)


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

Değiş kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

DEĞME Nedir?

Değmek işi, temas. değme (II) sıfat (de'ğme)
1 . Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele: "Deli gönül değme çaydan bulanmaz / Coşarsa dalgası kendinden olur."- Âşık Veysel.
2 . Seçkin, seçme.

D E Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Değiş,

4 Harfli Kelimeler

Eğiş, İğde,

3 Harfli Kelimeler

Diş, Edi, İde,

2 Harfli Kelimeler

De, Eş, İğ, İş, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.