DEĞERLENMEK (TDK)

Değer kazanmak, değeri artmak, değer sağlamak, kıymetlenmek.

Değerlenmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTMAK Nedir?


1 - Eskisinden daha çok olmak, çoğalmak.
2 - Gereğince harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.
3 - Değeri yükselmek, fazlalaşmak.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

KIYMET Nedir?

Değer.

KIYMETLENME Nedir?

Kıymetlenmek işi.

KIYMETLENMEK Nedir?

Değerlenmek, değer kazanmak.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

D E E E E K L M N R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Değerlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Değerlemek, Değerlenme, Değnekleme, Kederlenme, Rendelemek,

9 Harfli Kelimeler

Değerleme, Derlenmek, Rendeleme,

8 Harfli Kelimeler

Denkleme, Derlemek, Derlenme, Eğelemek, Eğlenmek, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Denemek, Denklem, Derleme, Eğeleme, Eğlemek, Eğlenme, Eklenme, Elenmek, Ermenek, Keneler,

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Değnek, Delmek, Deneme, Denmek, Dereke, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Eğleme, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Keleme, Kemere, Kermen, Meleke, Nerede,

5 Harfli Kelimeler

Değer, Değme, Delme, Demek, Denek, Denme, Derme, Eğlek, Eğmek, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erken, Ermek, Keder, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Leğen, Meğer, Melek, Merek, Nekre, Neler, Remel, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Dere, Derk, Dren, Eder, Eğer, Eğme, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Leke, Meke, Nere, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eğe, Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ke, Le, Me, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.