DEĞERBİLİRLİK (TDK)

Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık.

Değerbilirlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞERBİLİR Nedir?

Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, kadirbilir, kadirşinas (kimse).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İYİLİK Nedir?


1 . İyi olma durumu, salah.
2 . Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: "Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem."- N. Cumalı.
3 . Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: "İyilik haberlerinizi aldım."- .
4 . Yarar veya elverişlilik, nimet: "Okumanın şu iyiliği de var ki..."- .

İYİLİKBİLİR Nedir?

Değerbilir, kadirşinas.

İYİLİKBİLİRLİK Nedir?

Değerbilirlik, kadirşinaslık.

KADİR Nedir?


1 . Değer, kıymet, itibar.
2 . gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak: "Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur."- .

KADİR Nedir?


1 - Değer, °kıymet.
2 - Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.

KADİRBİLİR Nedir?

Değerbilir.

KADİRBİLİRLİK Nedir?

Değerbilirlik: "Kadirbilirlik, uygarlığın şaşmaz koşullarından biri."- H. Taner.

KADİRŞİNAS Nedir?

Değerbilir, iyilikbilir.

KADİRŞİNASLIK Nedir?

Değerbilirlik, iyilikbilirlik.

B D E E K L L R R Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Değerbilirlik,

10 Harfli Kelimeler

Değerbilir, Değerlilik,

9 Harfli Kelimeler

Dilberlik,

8 Harfli Kelimeler

Birileri, Debillik, Değerlik, Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Bedelli, Bedirik, Bekilli, Belirli, Belkili, Bildiri, Bilerek, Değerli, Delikli, Delilik, Direkli, Dirilik, Eğirdir, Eğrilik, Erillik, Erirlik, İleride, İlerlek, Kederli, Kibirli, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Bellek, Bellik, Berdel, Bereli, Beriki, Bildik, Bileği, Birler, Birlik, Dereli, Derili, Diğeri, Dikili, Dilber, Dillek, Dirlik, Ebelik, Eğrili, Eldeli, Ereğli, İbikli, İlikli, İrilik, Lekeli, Likide, Reiber,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Bedii, Bedik, Bedir, Bekri, Belde, Belek, Beliğ, Belik, Belki, Belli, Beril, Berri, Bikir, Bilek, Bilir, Birer, Birli, Debil, Değer, Değil, Delik, Delil, Derbi, Derik, Dibek, Diğer, Dikel, Dilek, Dilli, Direk, Diriğ, Diril, Ebeli, Eğlek, Ekili, Ekler, Ellik, Erdek, Erkli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Biri, Brik, Debi, Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Diri, Eder, Edik, Eğer, Eğik, Eğil, Eğir, Eğri, Ekli, Elde, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Erke, İbik, İbre, İdil, İğde, İlik, İlke, İlle, Kebe,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Bir, Bre, Dek, Dik, Dil, Ebe, Ede, Edi, Eğe, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Leb, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Er, İğ, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.