DEĞDİRMEK (TDK)

Değmesini sağlamak, değmesine yol açmak.

Değdirmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

DEĞME Nedir?

Değmek işi, temas. değme (II) sıfat (de'ğme)
1 . Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele: "Deli gönül değme çaydan bulanmaz / Coşarsa dalgası kendinden olur."- Âşık Veysel.
2 . Seçkin, seçme.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

D D E E K M R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Değdirmek,

8 Harfli Kelimeler

Dedirmek, Değdirme, Değirmek, Eğdirmek,

7 Harfli Kelimeler

Dedirme, Değirme, Diremek, Eğdirme, Eğirmek, Meğerki,

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Dermek, Direme, Eğirme, Erimek, Kerime,

5 Harfli Kelimeler

Değer, Değim, Değme, Demek, Demir, Derik, Derme, Diğer, Dikme, Direk, Eğmek, Eğrim, Erdek, Erdem, Erime, Ermek, İrkme, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerim, Kirde, Kredi, Meğer, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deme, Dere, Deri, Derk, Dide, Eder, Edik, Edim, Eğer, Eğik, Eğim, Eğir, Eğme, Eğri, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, İğde, Kedi, Keme, Kere, Krem, Meke, Meri, Mide, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Ede, Edi, Eğe, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kim, Kir, Mir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, İğ, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.