DAYANIŞIK (TDK)

Üyeleri arasında dayanışma bulunan (millet, topluluk, sınıf vb.), mütesanit.

Dayanışık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYANIŞMA Nedir?


1 . Dayanışmak işi, tesanüt: "Ara sıra yükselen çatlak sesler, sorulan aykırı sorular bu dayanışmayı bozacaktır."- T. Uyar.
2 . toplum bilimi Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.

MÜTESANİT Nedir?

Dayanışma içinde olan (kimse).

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLULUK Nedir?


1 . Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
3 . Vücudun dolgun olma durumu.
4 . Sanatçı grubu.
5 . müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı."- N. Cumalı.

A A D I I K N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dayanışık,

7 Harfli Kelimeler

Danışık, Dayanış, Kanayış, Kınayış, Kıyıdaş, Yakında, Yakınış, Yanaşık, Yaşında, Yıkanış,

6 Harfli Kelimeler

Adayış, Kandaş, Yandaş, Yandık, Yanşak,

5 Harfli Kelimeler

Adına, Akşın, Andık, Aşkın, Aydın, Danış, Dayak, Dışık, Dışkı, Işkın, Kadın, Kanış, Kaşan, Kayan, Kayın, Kayış, Kayşa, Kışın, Kıyın, Kıyış, Nakdı, Nakış, Şayak, Şayan, Şayka, Yakın, Yakış, Yanak, Yanık, Yanış, Yankı, Yıkış,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adaş, Aday, Akın, Akış, Anık, Anka, Aşık, Ayak, Ayan, Ayaş, Ayık, Ayın, Ayna, Aynı, Dana, Dank, Dayı, Işık, Işın, Işkı, Kadı, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Naaş, Şaka, Yaka, Yakı, Yaşa, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Dış, Kan, Kaş, Kay, Kın, Kış, Şad, Şak, Şan, Şık, Yad, Yak, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, Aş, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.