DAYILIK (TDK)


1 . Dayı olma durumu.
2 . mecaz Kayırıcılık.
3 . argo Kabadayılık, külhanbeylik.

Dayılık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARGO Nedir?


1 . Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
2 . Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon.
3 . mecaz Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

DAYI Nedir?


1 . Annenin erkek kardeşi.
2 . sıfat, halk ağzında Cesur, yiğit.
3 . ünlem, halk ağzında Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Kayırıcı: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa.
5 . argo Kabadayı.
6 . tarih Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABADAYI Nedir?


1 . İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse: "Ramazan, sertliği, zulmü ile ün salmış bir kabadayı idi."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat, mecaz Yürekli: "Doğrusu kabadayı çocuktur."- .
3 . halk ağzında Bir şeyin en iyisi, başta geleni: "Bunun en kabadayısı yüz bin lira."- .

KABADAYILIK Nedir?

Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış, heriflik: "Bu Manisa'da kabadayılığı ile ün salmış bir adamın oğluydu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KAYIR Nedir?


1 . Kalın kum.
2 . İnce kum.

KAYIRICI Nedir?

Bir kimseyi kayıran, ona arka çıkan kimse, dayı, iltimasçı, piston, torpil.

KAYIRICILIK Nedir?

Kayırma işi, iltimasçılık.

KÜLHAN Nedir?

Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜLHANBEYLİK Nedir?


1 . Külhanbeyi olma durumu, kabadayılık.
2 . Külhanbeyine yakışır davranış.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A D I I K L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dayılık,

6 Harfli Kelimeler

Ayılık,

5 Harfli Kelimeler

Aylık, Dılak, Layık, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Ayık, Aylı, Dayı, Ilık, Kadı, Kayı, Kıya, Kıyı, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Ayı, Dal, Kal, Kay, Kıl, Lak, Yad, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.