DAYIERKİ (TDK)

Soyda temel olarak dayıyı benimseyen topluluk durumu.

Dayıerki kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYI Nedir?


1 . Annenin erkek kardeşi.
2 . sıfat, halk ağzında Cesur, yiğit.
3 . ünlem, halk ağzında Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Kayırıcı: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa.
5 . argo Kabadayı.
6 . tarih Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

TOPLULUK Nedir?


1 . Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
3 . Vücudun dolgun olma durumu.
4 . Sanatçı grubu.
5 . müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı."- N. Cumalı.

A D E I K R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ardiye,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Ayrık, Daire, Dekar, Derik, Derya, Dikey, Direk, Direy, Diyar, Erika, İdare, İdrak, İrade, Kader, Kadir, Kaide, Karye, Kayır, Kıray, Kirde, Kredi, Yarık,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Ayık, Ayrı, Dair, Darı, Daye, Dayı, Deri, Derk, Deyi, Diya, Diye, Edik, Erik, Irak, Irki, İade, İare, İdea, Kadı, Kare, Karı, Kari, Kayı, Kedi, Kıya, Kira, Rakı, Rika, Riya, Yakı, Yarı, Yedi,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Akı, Arı, Ari, Ark, Ayı, Dar, Dek, Dik, Eda, Edi, Erk, Ira, Irk, İde, İka, İye, Kar, Kay, Ker, Kır, Kir, Ray, Rey, Yad, Yak, Yar, Yek, Yer, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, Ay, De, Ek, Er, Ey, Ke, Ki, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.