DAVRANIŞÇILIK (TDK)

Psikolojinin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin psikolojinin araştırma alanına girdiğini inkâr eden görüş.

Davranışçılık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

BİLİ Nedir?

Bilgi.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GİRDİ Nedir?

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı: "Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır."- Anayasa.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

PSİKOLOJİ Nedir?


1 . Ruh bilimi, ruhiyat.
2 . Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü: "Toplum psikolojisi."- .
3 . Ruhsal.
4 . edebiyat Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi.

A A D I I I K L N R V Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Davranışçılık,

10 Harfli Kelimeler

Kandırılış,

9 Harfli Kelimeler

Açıklanış, Çankırılı, Çıkarılış, Danışıklı, Dışarılık,

8 Harfli Kelimeler

Arşınlık, Aşırılık, Çakşırlı, Çaldıran, Çaldırış, Çalışkan, Çalkanış, Çardaklı, Çavdarlı, Çıldırış, Çınarlık, Dalkıran, Daraşlık, Davranış, Dışarılı, Dışarlık, Kalandır, Kaldıraç, Kaldıran, Kaldırış, Kançılar, Kandırış, Karındaş, Kındıraç, Kıvançlı, Kıvranış, Kıvrılış, Şadırvan, Şırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Adaşlık, Aldanış, Aldırış, Alışkan, Alışkın, Alkışçı, Anaçlık, Andırış, Anlaşık, Anlıkçı, Ardışık, Arkalıç, Aşçılık, Avlanış, Çadırlı, Çakılış, Çalınış, Çankırı, Çarıklı, Çarşılı, Çıkarış, Çıkışlı, Çınarlı, Çıralık, Dalanış, Danışık, Daralış, Davalık, Dışınlı, Işıldak, Kaçırış, Kadınlı, Kandıra, Karaşın, Karınlı, Kaşarlı, Kılınış, Kındıra, Kırılış, Kıvanış,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Adaklı, Akdarı, Akışlı, Alaçık, Aldanç, Alıkça, Alındı, Alınış, Alışık, Alışkı, Analık, Anılık, Anılış, Anırış, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılık, Arınış, Arkalı, Aşıklı, Çakılı, Çakşır, Çalkar, Çandır, Çardak, Çardaş, Çarklı, Çarlık, Çavdar, Çavdır, Çavlan, Çavşır, Çıldır, Çınlak, Çıralı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açval, Adalı, Adına, Akçıl, Aklan, Akran, Akşın, Alçak, Alkan, Alkış, Alnaç, Analı, Andaç, Andıç, Andık, Anlak, Anlık, Ardak, Ardıç, Ardıl, Arkaç, Arşın, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Avlak, Avşar, Çadır, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakın, Çakır, Çakış, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açış, Açkı, Adak, Adaş, Adıl, Adlı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Akva, Alan, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alın, Alış, Anaç, Anal, Anık, Anka, Araç, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşçı, Aşık, Aval, Avar,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çan, Çar, Çav, Çın, Dal, Dar, Dav, Dış, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kaş, Kav, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Kış, Lak, Lan, Lav, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, An, Ar, Aş, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.