DAVALI (TDK)


1 . Dava edilen (kimse), müddeialeyh.
2 . Davası olan (kimse): "Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu."- A. Kulin.
3 . Dava konusu olan: "Bu ev davalıdır."- .

Davalı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I . Başı D sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVA Nedir?


1 . Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
2 . Sav: "Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir."- H. C. Yalçın.
3 . mecaz Sorun: "O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz."- Y. K. Beyatlı.
4 . mecaz Ülkü: "Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı."- T. Buğra.
5 . argo Sevgili.

DAVACI Nedir?

Dava eden kimse, savlayıcı, müddei: "Davacı yerinde kimseler yok."- S. F. Abasıyanık.

DAVALI Nedir?


1 . Dava edilen (kimse), müddeialeyh.
2 . Davası olan (kimse): "Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu."- A. Kulin.
3 . Dava konusu olan: "Bu ev davalıdır."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DURUŞ Nedir?

Durma işi: "Ayol, bu kaçıncı duruş?"- R. N. Güntekin.

DURUŞMA Nedir?

Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa: "Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı."- T. Buğra.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MÜDDEİ Nedir?

Davacı.

MÜDDEİALEYH Nedir?

Davalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A D I L V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Davalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Aldı, Aval, Dava, Lava,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Dal, Dav, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.