DAVIŞ (TDK)

Hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı.

Davış kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜRÜL Nedir?

Bol ve gür çıkan ya da akan şeylerin sesini anlatır.

GÜRÜLTÜ Nedir?


1 - Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin tümü, patırtı, °şamata.
2 - Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık ya da tartışma.

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

HIŞIR Nedir?


1 . Olmamış meyve.
2 . sıfat Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse): "Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı."- H. Taner.
3 . sıfat, argo Aptal, sersem.

HIŞIRTI Nedir?

İnce cisimler hışırdarken çıkan sesin adı: "Sade dalgaların sesini veya yaprakların hışırtısını duyayım."- H. Taner.

TIKIR Nedir?


1 . Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses.
2 . argo Para.

TIKIRTI Nedir?

Tıkırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı: "Ansızın arkasında bir tıkırtı duydu."- Ö. Seyfettin.

A D I V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Aşı, Dav, Dış, Şad,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Aş, Av,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.