DARGINLAŞMAK (TDK)

Dargın bir durum almak.

Dargınlaşmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ALMAK Nedir?


1 . Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."- N. Cumalı.
2 . (-i, -den) Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak: "Çocuğu okuldan aldı."- .
3 . Birlikte götürmek.
4 . (nsz) Satın almak: "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan."- N. Cumalı.
5 . (nsz) Ele geçirmek, fethetmek: "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş."- Ö. Seyfettin.
6 . (nsz) İçine sığmak: "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."- .
7 . (-e, nsz) Kabul etmek: "Evine kiracı almak."- .
8 . (nsz) Kendine ulaştırılmak, iletilmek: "Mektup almak. Haber almak."- .
9 . (nsz) İçeri sızmak, içine çekmek: "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."- .
10 . (nsz) Erkek, kadınla evlenmek: "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü."- M. Ş. Esendal. 1
1 . (-i, nsz) Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."- . 1
2 . (nsz) Kazanmak, elde etmek. 1
3 . (nsz) Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: "Soğuk almak. Ceza almak."- . 1
4 . (-i, nsz) Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 . (-den) Kısaltmak, eksiltmek: "Ceketin boyundan almak."- . 1
6 . (nsz) Yolmak, koparmak: "Kaş almak."- . 1
7 . Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 . Temizlemek: "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."- . 1
9 . (-i, -e) İçeri girmesini sağlamak: "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış."- N. Cumalı.
20 . (nsz) Tat veya koku duymak: "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."- . 2
1 . (-i, -e) Örtmek, koymak: "Paltosunu sırtına aldı."- . 2
2 . (-i, -e) ... gibi anlamak: "Bir sözü şakaya almak."- . 2
3 . (-i, -de) Yol gitmek, mesafe katetmek: "O yolu bir saatte alırsınız."- . 2
4 . (-i, -den) Çalmak: "Cebimden saatimi almışlar."- . 2
5 . Soldurmak: "Güneş perdelerin rengini aldı."- . 2
6 . Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak: "Dalağını aldılar."- . 2
7 . (nsz) Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek: "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı."- H. Taner. 2
8 . (nsz) Göreve, işe başlatmak: "Yeni bir kapıcı aldı."- . 2
9 . (nsz) Başlamak: "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur."- Halk türküsü.
30 . (-den) Davranış veya makam değiştirmek: "Aşağıdan almak. Tizden almak."- . 3
1 . (nsz) İçecek veya sigara içmek: "Tadına bakmak için bir yudum aldım."- . 3
2 . (nsz) Yutmak, kullanmak: "İlaç almak."- . 3
3 . (-den) Görevden, işten çekmek. 3
4 . (-den, nsz) Kazanç sağlamak: "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."- . 3
5 . Gidermek, yok etmek: "İçine biraz su koy, tuzunu alır."- .

ALMAK Nedir?


1 - Bir şeyi ya da kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
2 - Bir şeyi, bir nesneyi elle, araçla vb. ile tutarak bulunduğu yerden ayırmak,kaldırmak.
3 - Yanında bulundurmak.
4 - Birlikte götürmek.
5 - Satın almak.
6 - İçine sığmak.
7 - Kabul etmek.
8 - Kendine ulaştırılmak, iletilmek.
9 - İçeri sızmak, içine çekmek.
10 - (Erkek, kadın için)...ile evlenmek. 1
1 - Sürükleyip götürmek. 1
2 - Kazanmak, elde etmek. 1
3 - Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. 1
4 - Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 - Kısaltmak, eksiltmek. 1
6 - Yolmak, koparmak. 1
7 - Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 - Temizlemek. 1
9 - (Duş, banyo için) Yapmak; yıkanmak.
20 - (İçeri) Götürmek. 2
1 - Bir yeri savaşla ele geçirmek, fethetmek. 2
2 - (Tat ya da koku için) Duymak. 2
3 - Örtmek, koymak. 2
4 - (Süre için) Değiştirmek. 2
5 - (-e)...gibi anlamak. 2
6 - Başlamak. 2
7 - Davranış ya da makam değiştirmek. 2
8 - (İçecek ya da sigara için) İçmek. 2
9 - Yutmak; kullanmak.
30 - (Yol için) Gitmek. 3
1 - Çalmak. 3
2 - Göreve, işe başlatmak. 3
3 - Görevden,işten çekmek. 3
4 - Kazanç sağlamak. 3
5 - (Ölüm nedeniyle) Ayrılmak. 3
6 - Gidermek, yok etmek. 3
7 - Soldurmak. 3
8 - Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. 3
9 - (Motor) Çalışması için gerekli olan elektrik ya da yakıttan yararlanır duruma gelmek.
40 - Alışmak (Örgü, elişi vb.).

DARGIN Nedir?


1 . Darılmış olan, küskün: "Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Soğuk, ilgisiz: "Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı."- Y. Z. Ortaç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A A A D G I K L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dargınlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Dargınlaşma, Şangırdamak,

10 Harfli Kelimeler

Arşınlamak, Dalgakıran, Damgalanış, Irgalanmak, Kadınlaşma, Kargışlama, Karşılanma, Kaşandırma, Magandalık, Şangırdama, Şarıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Anıklaşma, Anılaşmak, Aranılmak, Arıklaşma, Arılanmak, Arılaşmak, Arşınlama, Aşılanmak, Darlaşmak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışlanmak, Gıdaklama, Iraklaşma, Irgalamak, Irgalanma, Karamanlı, Kargaşalı, Kargılama, Karılaşma, Karınlama, Karışlama, Karşılama, Nakışlama, Şakırdama, Şamandıra, Şarıldama,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Adlaşmak, Akşamdan, Aldanmak, Aldırmak, Andırmak, Anıklama, Anılaşma, Ankaralı, Anlamdaş, Anlaşmak, Aranılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arılaşma, Arlanmak, Aşılamak, Aşılanma, Dalanmak, Dalaşmak, Dalkıran, Dangalak, Danışmak, Daralmak, Daraşlık, Darılgan, Darılmak, Darlaşma, Dırlanma, Dırlaşma, Dışlamak, Dışlanma, Iralamak, Irgalama, Irganmak, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adaşlık, Adlanma, Adlaşma, Aklanma, Aklaşma, Aklımda, Alarmak, Aldanış, Aldanma, Aldırma, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Alkarna, Almanak, Almaşık, Anagram, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anlaşık, Anlaşma, Anmalık, Aranmak, Ardılma, Arılama, Arınmak, Arkadaş, Arlanma, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Dalamak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Akdarı, Akışma, Aklama, Alarga, Alarma, Alaşım, Alınma, Alışma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armada, Armalı, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Dalama, Dalgın, Dalgır, Dalmak, Damalı, Dargın, Darlık, Dışrak, Gamalı, Ganalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Alaka, Alarm, Algın, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Argın, Arşın, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Dalak, Dalan, Dalaş, Dalga,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Algı, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Dama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alg, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dal, Dam, Dar, Dış, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kıl, Kın, Kır, Kış, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.