DARBETMEK (TDK)


1 . Vurmak, çarpmak.
2 . Para basmak.
3 . matematik Çarpmak.

Darbetmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

BASMAK Nedir?


1 - Ayak tabanını vücudun ya da bacağın ağırlığını verecek biçimde bir yere ya da bir şeyin üstüne koymak.
2 - (Küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek.
3 - Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek.
4 - Sıkıştırarak yerleştirmek.
5 - Bası işi yapmak, tabetmek.
6 - Örtmek, bürümek, kaplamak.
7 - Bir şey üzerinde kalıp, mühür gibi bir araçla iz yapmak.
8 - Baskın yapmak.
9 - Kimi adlarla birlikte sertlik, aşırılık anlamlarında yardımcı eylem olarak kullanılır.
10 - Bir kimse bir yaşa girmek. 1
1 - Çevreyi kaplamak. 1
2 - Basınç yaparak sıvı ve gazları itmek.

ÇARPMA Nedir?


1 . Çarpmak işi: "Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.
3 . matematik Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.
4 . müzik Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

A B D E E K M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Darbetmek,

8 Harfli Kelimeler

Darbetme,

7 Harfli Kelimeler

Akdetme, Bekaret, Bertmek, Demarke, Emektar, Keramet, Rekabet,

6 Harfli Kelimeler

Arbede, Bertme, Braket, Dermek, Ekarte, Emaret, Kademe, Kamber, Katmer, Kertme, Makber, Market, Merkat, Mertek,

5 Harfli Kelimeler

Amber, Badem, Barem, Baret, Bekar, Berat, Beter, Darbe, Dekar, Demek, Demet, Derme, Emare, Erdek, Erdem, Ermek, Etmek, Kadem, Kader, Kamer, Kamet, Katre, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerte, Krema, Mabet, Mader, Maket, Marke, Mebde, Medar, Medet, Merak, Merek, Meret, Metre,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Bade, Bark, Beka, Bere, Berk, Beta, Dart, Deme, Dere, Derk, Dert, Dram, Ebat, Ebet, Edat, Eder, Ekme, Emek, Emet, Erat, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Kabe, Kame, Kare, Kart, Kebe, Keme, Kere, Kete, Krem, Mark, Mart,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Ark, Art, Ate, Bad, Bak, Bar, Bat, Bed, Bek, Bet, Bre, Dam, Dar, Dek, Dem, Ebe, Eda, Ede, Eke, Erk, Kam, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Mat, Met, Rab, Ram, Ret, Tab, Tak, Tam, Tar, Tek, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Am, Ar, At, Be, De, Ek, Em, Er, Et, Ke, Me, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.