DARBIMESEL (TDK)

Atasözü, atalar sözü: "Diğer ülkelerde Türk gençleri gibi kahraman, Türk kızları gibi ince, Türk gibi hür yollu darbımeseller vardı."- Y. K. Beyatlı.

Darbımesel kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi I , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı D sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATASÖZÜ Nedir?

Uzun deneme ve gözlemlere dayanarak kısaca söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt, °darbımesel.

DARBIMESEL Nedir?

Atasözü, atalar sözü: "Diğer ülkelerde Türk gençleri gibi kahraman, Türk kızları gibi ince, Türk gibi hür yollu darbımeseller vardı."- Y. K. Beyatlı.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KAHRAMAN Nedir?


1 . Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit: "Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor."- A. Ş. Hisar.
2 . isim Bir olayda önemli yeri olan kimse: "Son golün kahramanının yüzü, öpülmekten tükürük içinde kalmıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi: "Piyesin kahramanı azgın bir herif, boyuna baldızına saldırıyor."- Ç. Altan.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YOLLU Nedir?


1 . Yolu herhangi bir nitelikte olan: "Bozuk yollu bir mahalle."- .
2 . Çizgili: "Sandığın altında, mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi."- O. Kemal.
3 . Hızlı giden (taşıt): "Yollu gemi."- .
4 . mecaz Kuralına uygun: "Bu hiç de yollu bir iş değildi."- .
5 . zarf, mecaz Herhangi bir nitelikte, biçimde: "İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım."- F. R. Atay.
6 . isim, argo Kolayca elde edilen kadın.

A B D E E I L M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Darbımesel,

6 Harfli Kelimeler

Arbede, Baldır, Berdel, Derlem, Mesabe, Mesela, Sedalı,

5 Harfli Kelimeler

Adese, Adres, Amber, Amele, Amelı, Ardıl, Badem, Barem, Basım, Bedel, Belde, Dalsı, Damlı, Darbe, Delme, Derme, Ebedı, Edalı, Edebı, Elmas, Emare, Emsal, Erdem, Esame, Esmer, Lades, Mader, Mebde, Medar, Melas, Meles, Meres, Mesel, Mısra, Remel, Sabır, Sadır, Sadme, Sarım, Selam,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Adem, Adıl, Adım, Adlı, Aldı, Alem, Alım, Amel, Arlı, Asıl, Asım, Asır, Bade, Bale, Barı, Bası, Bela, Bere, Darı, Deme, Dere, Ders, Dram, Eder, Elde, Elem, Elma, Emel, Erme, Eser, Esma, Esme, Esre, Lame, Mars, Meal, Mera, Reel, Sade,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Arı, Ası, Bad, Bal, Bar, Bas, Bed, Bel, Bre, Dal, Dam, Dar, Dem, Ebe, Eda, Ede, Ela, Ira, Lam, Leb, Mal, Mas, Rab, Ram, Sal, Sam, Sel, Sem, Ser, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, Am, Ar, As, Be, De, El, Em, Er, Es, La, Le, Me, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.