DANİSKA (TDK)

Âlâ: "Bu sade dile değil, karşısındakine de saygısızlığın daniskası."- H. Taner.

Daniska kelimesi baş harfi D son harfi A olan bir kelime. Başında D sonunda A olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi K , yedinci harfi A . Başı D sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DANİSKA Nedir?

Âlâ: "Bu sade dile değil, karşısındakine de saygısızlığın daniskası."- H. Taner.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

SADE Nedir?


1 . Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal.
2 . Şeker katılmamış (kahve): "Sade kahve."- .
3 . zarf (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin.
4 . edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A A D K N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Daniska,

6 Harfli Kelimeler

Dasnik, Nakisa,

5 Harfli Kelimeler

Aksan, İskan, Nadas, Sadak, Sadik, Saika, Sakin, Sanki,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Akis, Aksi, Anka, Dana, Dank, Dans, Dink, Disk, İkna, İnak, Kain, Kana, Kani, Kasa, Nida, Nisa, Sada, Saik, Saka, Saki, Sana,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Aks, Ana, Ani, Asa, Asi, Ask, Dik, Din, İka, İsa, Kan, Kas, Kin, Nas, Sak, San, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, As, İn, İs, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.