DANGALAKLIK (TDK)

Dangalak olma durumu veya dangalakça davranış.

Dangalaklık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DANGALAK Nedir?

Akılsız, düşüncesiz (kimse): "Bu dangalağın hiçbir şeyden haberi yoktu."- Ö. Seyfettin.

DANGALAKÇA Nedir?


1 . Dangalağa yakışır.
2 . zarf (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A D G I K K L L N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dangalaklık,

8 Harfli Kelimeler

Dangalak, Kanadalı,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adanalı, Alakalı, Anlaklı, Dalgalı, Laklaka, Lalanga,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Analık, Dalgın, Ganalı, Kalkan, Kangal, Laakal, Laklak,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Aklık, Alaka, Algın, Alkan, Allık, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Dalak, Dalan, Dalga, Dalgı, Dallı, Dılak, Kadın, Kalak, Kalan, Kalık, Kalın, Kanal, Kanık, Kanka, Kanlı, Nakdı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akak, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Aldı, Algı, Alık, Alın, Allı, Anal, Anık, Anka, Dana, Dang, Dank, Gala, Gıda, Gına, Kadı, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alg, Ana, Anı, Dal, Gak, Gık, Kak, Kal, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.