DANIŞMAN (TDK)

Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir.

Danışman kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı D sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALINMAK Nedir?


1 . Alma işi yapılmak: "Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş."- H. R. Gürpınar.
2 . Elde edilmek: "Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak."- H. R. Gürpınar.
3 . (-den) Uyarlanmak.
4 . (-e, -den), mecaz Bir sözün, bir davranışın kendisine olduğunu sanarak incinmek, kırılmak.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DANIŞ Nedir?

Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜŞAVİR Nedir?

Danışman.

A A D I M N N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Danışman,

7 Harfli Kelimeler

Danışma,

6 Harfli Kelimeler

Amanın, Anında, Aşınma, Namına, Şamdan,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Danış, Manda, Nadan, Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adım, Aman, Anam, Anma, Aşım, Aşma, Dama, Dana, Maaş, Mana, Maşa, Naaş, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ana, Anı, Aşı, Dam, Dış, Maş, Nam, Nan, Şad, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.