DANIŞIKLI (TDK)

Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı.

Danışıklı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMA Nedir?


1 . Anlaşmak işi.
2 . Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Kültür anlaşması."- .
3 . Sözleşme.

GERÇEKTE Nedir?

Aslında, tam anlamıyla, hakikatte: "Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka."- A. İlhan.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİLEN Nedir?

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

MUVAZAA Nedir?

Danışık, danışıklık.

MUVAZAALI Nedir?

Danışıklı.

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

A D I I I K L N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Danışıklı,

7 Harfli Kelimeler

Alışkın, Danışık, Dışınlı, Işıldak, Kadınlı, Kılınış, Nakışlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alındı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Aşıklı, Işıklı, Işılak, Işınlı, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkış, Andık, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Dalış, Danış, Dılak, Dışık, Dışkı, Işkın, Kadın, Kalın, Kalış, Kanış, Kanlı, Kaşlı, Kılış, Kınlı, Kışın, Kışla, Nakdı, Nakış, Şanlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alın, Alış, Anık, Aşık, Dank, Ilık, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kadı, Kanı, Kına, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Aşı, Aşk, Dal, Dış, Kal, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lan, Nal, Şad, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.