DAMLATAŞ (TDK)


1 - Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilalı bırakılmış, değerli ya da yarı değerli taş.
2 - Sarkıt.

Damlataş kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİLALI Nedir?

Cilası olan, cila sürülmüş, cila ile parlatılmış, mücella: "Ev sahibi, cilalı basma resmi, tablo yerine astı."- F. R. Atay.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERLİ Nedir?

Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli: "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır."- M. Ş. Esendal.

SARKIT Nedir?

Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, °istalaktit.

TIRAŞ Nedir?


1 . Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: "Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5 . argo Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: "Bırak tıraşı, doğru konuş."- .

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YUVARLAK Nedir?


1 . Top veya küre biçiminde toparlak şey.
2 . sıfat Top veya küre biçiminde olan, müdevver: "Yuvarlak bir yüz. Yuvarlak bir masa."- .

A A A D L M T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Adlaşma, Aldatma, Dalaşma, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Adatma, Atlama, Dalama, Maşala, Şamata,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Almaş, Aşama, Atama, Dalaş, Dalma, Damal, Damat, Damla, Maada, Matla, Talaş, Taşma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Alma, Amal, Aşma, Ataş, Atma, Dama, Data, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Maşa, Şama, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alt, Ama, Ata, Dal, Dam, Lam, Mal, Maş, Mat, Şad, Şal, Şat, Tal, Tam, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.