DAMARGENİŞLETEN (TDK)

Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde).

Damargenişleten kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi N . Başı D sonu N olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

A A D E E E G L M N N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Damargenişleten,

12 Harfli Kelimeler

Ateşlendirme,

11 Harfli Kelimeler

Garantileme, Genleştirme, Granitleşme, İşaretlenme, Şenlendirme,

10 Harfli Kelimeler

Demetleniş, Derinleşme, Derinletme, Dirgenleme, Eleştirmen, Enginleşme, Erginlenme, Erginleşme, Genişletme, İşaretleme, Nemdenetir, Neşredilme,

9 Harfli Kelimeler

Adrenalin, Ateşlenme, Danişment, Denetilme, Dertleniş, Dertlenme, Dertleşme, Direnleme, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlenme, Genişleme, Geriletme, Girenleme, Nedametle, Nitelenme, Raşelenme, Şeritleme, Tanelenme,

8 Harfli Kelimeler

Adileşme, Ateşleme, Delirtme, Delişmen, Demleniş, Denetmen, Dengelem, Denşirme, Derleniş, Derlenme, Derletme, Dinlenme, Dinletme, Direngen, Dişlenme, Dişletme, Emaneten, Eşitleme, Gadretme, Genleşme, Gerileme, Gidertme, İdareten, İntegral, İrdeleme, İşletmen, İtelenme, Mandarin, Mandater, Nemleniş, Neşretme, Netameli, Netleşme, Niteleme, Şartname, Şeneltme, Şenlenme, Taneleme, Terminal, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Adilane, Agreman, Alemdar, Alengir, Alimane, Amirane, Andante, Antenli, Ardeşen, Aterina, Delinme, Delirme, Demetli, Denenme, Denetim, Denetme, Dengeli, Denilme, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Direnme, Direşme, Diretme, Dişleme, Edilgen, Edremit, Element, Elinden, Enginar, Entegre, Enterne, Erdemli, Ergitme, Eşlenme, Eştirme,

6 Harfli Kelimeler

Adalet, Adenit, Alamet, Alaten, Alenen, Amenna, Ametal, Amiral, Anarşi, Aniden, Araşit, Argali, Aşerat, Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Dantel, Delege, Denaet, Deneme, Dereli, Derlem, Derman, Dertli, Dileme, Direme, Dirgen, Dişeme, Edilme, Edinme, Edirne, Egemen, Elaman, Eleman, Elemge, Elenme, Elenti, Eletme, Emanet,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adeta, Agami, Aidat, Alarm, Aleni, Alman, Almaş, Amade, Amele, Anane, Anele, Anemi, Anide, Anime, Anlam, Anten, Antre, Arami, Arena, Artma, Aşari, Aşina, Atari, Ataşe, Daima, Daire, Dalan, Dalaş, Dalga, Dalma, Damal, Damar, Damat, Damga, Damla, Daraş, Delgi, Delme, Delta,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adem, Adet, Adil, Adli, Agel, Aile, Alan, Alem, Alet, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Anal, Anam, Anma, Anne, Arda, Arma, Arşe, Aşar, Aşir, Aşma, Ataş, Atel, Ateş, Atma, Daim, Dair, Dama, Dana, Dane, Dang,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Ala, Alg, Ali, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Arş, Art, Ata, Ate, Ati, Dal, Dam, Dar, Dem, Dil, Din, Diş, Eda, Ede, Edi, Ege, Ela, Erg, Eti, Gam, Gar, Gem, Gen, Gri, İde, İla, İle,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ar, Aş, At, De, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.