DAMARDARALTAN (TDK)

Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını çabuklaştıran veya düzenleyen (sinir, madde).

Damardaraltan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi T , onikinci harfi A , onüçüncü harfi N . Başı D sonu N olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DOLAŞIM Nedir?


1 . Dolaşma işi.
2 . ekonomi Para ve para yerine geçen bono, senet vb.nin geçerli olması, sürümde bulunması, sirkülasyon.
3 . ekonomi Mal veya paranın elden ele dolaşması, dolanım, para dolaşımı, sirkülasyon.
4 . anatomi Kan dolaşımı.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A A A D D L M N R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Damardaraltan,

9 Harfli Kelimeler

Atardamar, Mantarlar,

8 Harfli Kelimeler

Aralanma, Aralatma, Daraltma,

7 Harfli Kelimeler

Adlanma, Alamana, Aldanma, Aldatma, Anlatma, Aralama, Arlanma, Atlanma, Dadanma, Dalaman, Dalanma, Daralma, Maranta, Tanlama, Taranma,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adanma, Adatma, Alarma, Anamal, Anlama, Aranma, Aratma, Armada, Ataman, Atanma, Atlama, Dalama, Madara, Mandal, Mandar, Mantar, Matara, Namdar, Tarama,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Alarm, Alman, Anlam, Arama, Artma, Atama, Dalan, Dalma, Damal, Damar, Damat, Damla, Drama, Maada, Manat, Manda, Maral, Marda, Matla, Radar, Randa, Talan, Tarla,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Arda, Arma, Atma, Dama, Dana, Dara, Dart, Data, Dram, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Marn, Mart, Naat, Nara, Rant, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Dal, Dam, Dar, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Tal, Tam, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.