DALLANDIRMAK (TDK)


1 . Dallanmasına yol açmak.
2 . mecaz Bir işi, bir sorunu büyütüp karışık duruma getirmek.

Dallandırmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

A A A D D I K L L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dallandırmak,

11 Harfli Kelimeler

Adlandırmak, Dallandırma,

10 Harfli Kelimeler

Adlandırma,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanma, Aranılmak, Arılanmak, Daldırmak, Dallanmak, Dırlanmak, Karamanlı, Karınlama,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Aldanmak, Aldırmak, Allanmak, Andırmak, Anıklama, Ankaralı, Aranılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Dadanmak, Dalanmak, Daldırma, Dalkıran, Dallamak, Dallanma, Damlalık, Daralmak, Darılmak, Dırlanma, Iralamak, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kanadalı, Kanamalı, Kandırma, Karlanma, Kıllanma, Kınalama, Makaralı, Malkıran, Mandallı, Nallamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adlanma, Aklanma, Aklımda, Alakalı, Alarmak, Aldanma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Allamak, Allanma, Almanak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anmalık, Aranmak, Ardılma, Arılama, Arınmak, Arlanma, Dadanma, Dalamak, Dalaman, Dalanma, Dallama, Damaklı, Damarlı, Daralma, Darılma, Iralama, Kalamar, Kalınma, Kalmalı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Akdarı, Aklama, Alarma, Alınma, Allama, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armada, Armalı, Dalama, Dalmak, Damalı, Darlık, Iklama, Iramak, Kadran, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara, Karalı, Karama, Karıma, Kınama, Laakal,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Dalak, Dalan, Dallı, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Irama, Irmak, Kadar,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Dadı, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dram, Irak, Kadı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.