DALKURUTAN (TDK)

Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan kın kanatlı böcek (Hylesinus oleiperda).

Dalkurutan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi U , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N . Başı D sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

DİŞBUDAK Nedir?


1 . Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç, demircik (Fraxinus excelsior).
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Radyo, dişbudak etajer, kırk beş milimetre plak pikabı bile alamam."- H. Taner.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KANATLI Nedir?

Kanadı olan: "Senelerden beri leylek görmüyorum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul'a rağbetleri az."- A. Haşim.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUT Nedir?

Kurutulmuş süt ürünü.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

OYUK Nedir?

Oyulmuş, içi boş ve çukur olan yer: "Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz beş on kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu."- F. R. Atay.

SÜRGÜ Nedir?


1 . Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme.
2 . Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan.
3 . Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala.
4 . Hastanın büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap.
5 . Çoğu kez bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde veya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen sivri uç veya küçük lama.

SÜRGÜN Nedir?


1 . Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse: "Sürgünü yalnız memleket hasreti yıkmaz."- R. H. Karay.
2 . Sürülme işi, nefiy: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.
3 . Bir kimsenin sürüldüğü yer: "Sürgünlerde çile dolduruyordu en güzel yaşında."- Y. Z. Ortaç.
4 . Bir bitkide yeni süren filiz.
5 . İshal.

ZEYTİN Nedir?


1 . Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-
20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europaea).
2 . bitki bilimi Bu ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi.
3 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış, bu ağaçla kaplanmış: "Zeytin baston."- .

A A D K L N R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dalkurutan,

8 Harfli Kelimeler

Kurtalan,

7 Harfli Kelimeler

Karadul, Karadut, Kundura,

6 Harfli Kelimeler

Anadut, Dutluk, Kadran, Kadrat, Kantar, Kartal, Katran, Kurada, Kurtlu, Natura, Tundra,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akdut, Aklan, Akran, Aktar, Alkan, Anlak, Ardak, Dalak, Dalan, Duluk, Durak, Dural, Duruk, Kadar, Kalan, Kanal, Kanat, Karun, Katar, Kulun, Kunda, Kural, Kurna, Kurul, Kurut, Kutan, Kutlu, Kutnu, Kutur, Natuk, Nukut, Nurlu, Nutuk, Rakun, Randa, Raunt, Takla, Talak, Talan,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Akar, Akur, Akut, Alan, Anal, Anka, Anut, Arak, Arda, Arka, Atak, Dana, Dank, Dara, Dart, Daru, Data, Duka, Duru, Kala, Kana, Kant, Kara, Kart, Klan, Kral, Kula, Kulu, Kunt, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Laka, Lata, Lutr, Naat, Nara,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ala, Alt, Ana, Ant, Ara, Ark, Art, Ata, Aut, Dal, Dar, Dua, Dul, Dun, Dut, Kal, Kan, Kar, Kat, Kul, Kur, Kut, Lak, Lan, Nal, Nar, Nur, Run, Tak, Tal, Tan, Tar, Tul, Tun, Tur, Ula, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.