DALGALANIŞ (TDK)

Dalgalanma işi: "Yemekte fazla şarap içmiş olduğunu hissettim; bir dalgalanış, sesini parlatıp söndürüyordu."- P. Safa.

Dalgalanış kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DALGALANIŞ Nedir?

Dalgalanma işi: "Yemekte fazla şarap içmiş olduğunu hissettim; bir dalgalanış, sesini parlatıp söndürüyordu."- P. Safa.

DALGALANMA Nedir?


1 . Dalgalanmak işi.
2 . ekonomi Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı.
3 . Pek çok kimsede yaratılan güçlü heyecan, sansasyon.
4 . mecaz Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık.
5 . spor Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

ŞARAP Nedir?

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey (I).

A A A D G I L L N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dalgalanış,

8 Harfli Kelimeler

Dallanış,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Aldanış, Dalanış, Dalgalı, Lalanga,

6 Harfli Kelimeler

Dalgın, Ganalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adana, Adına, Algın, Analı, Dalan, Dalaş, Dalga, Dalgı, Dalış, Dallı, Danış, Şanlı,

4 Harfli Kelimeler

Adaş, Adıl, Adlı, Alan, Aldı, Algı, Alın, Alış, Allı, Anal, Dana, Dang, Gala, Gıda, Gına, Lala, Naaş,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alg, Ana, Anı, Aşı, Dal, Dış, Lal, Lan, Nal, Şad, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.