DALGIÇKUŞUGİLLER (TDK)

Kuşlar sınıfının dalgıçkuşları takımına giren bir familya.

Dalgıçkuşugiller kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi Ç , yedinci harfi K , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi U , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı D sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALGIÇKUŞLARI Nedir?

Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan kimi kuşları içine alan kuşlar takımı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A D E G G I K L L L R U U Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gerillalık,

8 Harfli Kelimeler

Aşurelik, Durallık, Kardeşli, Ulukışla,

7 Harfli Kelimeler

Duraklı, Gerilla, Gulgule, İlaçlık, İllegal, Kraliçe, Kurallı, Lalelik, Liralık,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Algler, Çakşır, Çarklı, Çarlık, Çulluk, Dalgıç, Dalgır, Darlık, Delgiç, Dışrak, Dillek, Dişlek, Dulluk, Galeri, İlaçlı, Kadril, Kalleş, Kardeş, Kareli, Kargış, Kaşeli, Kılade, Kiralı, Kuralı, Kuşlar, Laedri, Laleli, Leşçil, Şakuli, Şarkçı, Şarklı, Şergil, Şuralı, Uşaklı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akide, Alkış, Alkil, Allık, Ardıç, Ardıl, Aşlık, Aşure, Çadır, Çaker, Çakıl, Çakır, Çakış, Çalgı, Çalık, Çalış, Çalkı, Çarık, Çarşı, Çedik, Çekiş, Çelgi, Çelik, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çilek, Çukur, Çuşka, Daire, Dalgı, Dalış, Dallı, Dekar, Delgi, Delik, Delil, Dergi,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Agel, Aguş, Aile, Akçe, Akıl, Akış, Akil, Aklı, Akli, Akur, Alçı, Aldı, Algı, Alıç, Alık, Alış, Alil, Allı, Arık, Arış, Arlı, Arşe, Aşçı, Aşık, Aşir, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çıra, Çile,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Adi, Agu, Akı, Alg, Ali, Arı, Ari, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çar, Çek, Çil, Çir, Çiş, Çul, Dal, Dar, Dek, Dış, Dik, Dil, Diş, Dua, Dul, Duş, Eda, Edi, Ela, Elk, Erg, Erk, Gag, Gak, Gar, Geç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, Ar, Aş, Çe, De, Ek, El, Er, Eş, Ge, İç, İl, İş, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Şe, Şu, Uç, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.