DALAMAK (TDK)


1 . Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak: "Köpek mi daladı seni?"- H. R. Gürpınar.
2 . Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak.

Dalamak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACITMAK Nedir?


1 . Acılık vermek: "Karabiber yemeği acıttı."- .
2 . Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak: "Bilmem neden, her iskarpin ayaklarımı acıtıyor."- P. Safa.

BÖCE Nedir?

Böcü.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

DİŞLEME Nedir?


1 . Dişlemek işi.
2 . mimarlık Dantel biçiminde süsleme.

DİŞLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin bir parçasını ısırmak veya koparmak: "Bu elmayı kim dişledi?"- .
2 . Çiğnemek: "Ağızlarına attıkları üzüm tanelerini dişleyip ilk yudumları içtikten sonra birbirlerine baktılar."- T. Buğra.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ISIRGAN Nedir?

Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica): "Sanki bir ecza kutusu şu ısırgana benzeyen koyu yeşil ot."- S. F. Abasıyanık.

ISIRMAK Nedir?


1 . Dişleri arasına alıp sıkmak: "Dolu bir kadeh içti ve meze yerine alt dudağını ısırdı."- A. Gündüz.
2 . (nsz) Dişleriyle koparmak: "Koparın bir tane de ısırın bakın..."- S. F. Abasıyanık.
3 . Rüzgâr sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek: "Ayaz insanın yüzünü ısırıyordu."- T. Buğra.
4 . Kumaş dalamak, kaşındırmak.

KAŞINDIRMA Nedir?

Kaşındırmak işi.

KAŞINDIRMAK Nedir?

Kaşınmasına yol açmak, kaşıntı vermek.

KÖPEK Nedir?


1 - Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris).
2 - Aşağılık niyetlerle yaltaklanan ya da davranışları kötü olan kimse için sövgü sözü olarak kullanılır.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

A A A D K L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dalamak,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Aklama, Dalama, Dalmak,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Akala, Alaka, Almak, Dalak, Dalma, Damak, Damal, Damla, Kalma, Maada, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Akma, Alma, Amal, Dama, Kala, Kama, Laka, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ala, Ama, Dal, Dam, Kal, Kam, Lak, Lam, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.