DAHİLİYE (TDK)


1 - (Devlet yönetiminde) İçişleri.
2 - Hekimliğin vücudun iç hastalıklarıyla ilgili kolu.
3 - İç hastalıklarıyla ilgili hastane bölümü.

Dahiliye kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E . Başı D sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HASTANE Nedir?

Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

İÇİŞ Nedir?

İçme işi.

İÇİŞLERİ Nedir?


1 - Bir ülkede içişleri bakanlığının güdümündeki işler.
2 - Bir kurum, kuruluş vb. nin yönetimiyle ilgili işler.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A D E H L Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dahiliye,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, İadeli, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Aleyh, Dahil, Haile, Haydi, Hayli, Hilye, İdeal, İhale, İlahe, İlahi,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Dahi, Daye, Deha, Deli, Deyi, Diya, Diye, Ehil, Hadi, Hail, Hale, Hali, Hela, Hile, İade, İdea, İdil, İhya, İlah, Yedi,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ali, Dah, Dal, Deh, Dil, Eda, Edi, Ela, Had, Hal, Hay, Hey, İde, İla, İle, İye, İyi, Leh, Ley, Yad, Yal, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, Ay, De, Eh, El, Ey, Ha, He, İl, La, Le, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.