DAĞSIÇANI (TDK)

Kemiriciler takımının sincapgiller familyasından, postu beğenilen bir memeli türü (Marmota marmota).

Dağsıçanı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KEMİRİCİLER Nedir?

Kemirgenler.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

POST Nedir?


1 - Tüylü hayvan derisi.
2 - Tarikatlarda şeyhlik orunu.
3 - Orun, makam.
4 - Kimi deyimlerde "can" anlamında kullanılır.

SİNCAPGİLLER Nedir?

Kemirgen memeli hayvanları içine alan geniş bir familya.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A D I I N S Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ağaçsı, Dansçı, Sağdıç,

5 Harfli Kelimeler

Adına, Andaç, Andıç, Çandı, Dığan, Nadas, Sağın, Sıçan, Sığın, Sındı,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Ağaç, Ağda, Ağın, Ağsı, Anaç, Çağa, Çığa, Dana, Dans, Isın, Saçı, Sada, Sağı, Sana, Sanı, Sığa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Ağa, Ağı, Ana, Anı, Asa, Ası, Çağ, Çan, Çığ, Çın, Dağ, Isı, Nas, Saç, Sağ, San, Sığ,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, An, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.