DAĞOLUŞUM (TDK)

Sıradağların oluşmasına neden olan jeodinamik süreçlerin tümü, °orojenez.

Dağoluşum kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi M . Başı D sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

JEODİNAMİK Nedir?

Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

SIRADAĞ Nedir?

Ortak özellikler gösteren, aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisi.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREÇ Nedir?

Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses: "Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır."- A. İlhan.

A D L M O U U Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Doğumlu, Doluşma,

6 Harfli Kelimeler

Doğulu, Dolmuş, Oluşma, Oluşum,

5 Harfli Kelimeler

Doğal, Doğma, Doğum, Doğuş, Dolam, Dolma, Dolum, Doluş, Muğla, Muşlu, Olmuş, Uluma,

4 Harfli Kelimeler

Doğa, Doğu, Dolu, Duma, Loda, Moda, Mola, Oğul, Oldu, Olma, Oluş, Ulam, Ulaş, Ulum,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Dağ, Dal, Dam, Dua, Dul, Duş, Lam, Loğ, Loş, Mal, Maş, Muş, Oda, Oma, Şad, Şal, Şom, Şua, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, Am, Aş, Do, La, Od, Ol, Om, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.