DAĞLALESİ (TDK)

Düğünçiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, °anemon (Anemone vulgaris).

Dağlalesi kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ . Başı D sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

DÜĞÜ Nedir?


1 . Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.
2 . Pirinç.

DÜĞÜN Nedir?


1 . Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet: "Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören.

DÜĞÜNÇİÇEĞİ Nedir?

Düğünçiçeğigillerin örnek bitkisi (Ranunculus).

DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER Nedir?

İkiçeneklilerden, örneği düğünçiçeği olan ve kimi türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

TÜYLÜ Nedir?


1 . Tüyü olan: "İki dakika içinde etrafıma, ayağımın altındaki tüylü halıya baktım."- Ö. Seyfettin.
2 . isim Uzun tüyleri olan kilim.

A A D E L L S Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Adaleli,

6 Harfli Kelimeler

Dilsel,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adsal, Aside, Değil, Delil, İdeal, İsale, Lades, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Ağda, Aile, Alil, Asal, Asil, Asla, Asli, Daği, Deli, Eğil, Eğsi, Elli, İade, İdea, İğde, İlla, İlle, İsal, Lala, Lale, Lise, Sada, Sade, Sala, Seda,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ağa, Ala, Ali, Asa, Asi, Dağ, Dal, Dil, Eda, Edi, Ela, İde, İla, İle, İsa, Lal, Sağ, Sal, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, As, De, El, Es, İğ, İl, İs, La, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.