DAĞDAĞALI (TDK)

Gürültülü patırtılı: "Sultan Mahmut devri, imparatorluğun dağdağalı ve çok dertli bir zamanıydı."- A. Ş. Hisar.

Dağdağalı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAĞDAĞALI Nedir?

Gürültülü patırtılı: "Sultan Mahmut devri, imparatorluğun dağdağalı ve çok dertli bir zamanıydı."- A. Ş. Hisar.

DERTLİ Nedir?

Derdi olan: "Dertli hâlinden ne bile / Yüreği sağ olan kişi."- Yunus Emre.

GÜRÜLTÜLÜ Nedir?


1 . Gürültüsü olan: "Dışarıdaki sofadan kalınlı inceli, gürültülü sesler işitildi."- P. Safa.
2 . Karışık olaylarla dolu: "Gürültülü bir yaşayış."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

PATIRTI Nedir?


1 . Pat pat çıkan sesin adı: "Dışarıdan akseden birtakım motosiklet patırtılarıyla ikimiz birden yerimizden fırlayıp merdiven başına koştuk."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Herhangi bir biçimde veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü.
3 . Gürültülü çatışma, arbede: "Bütün bu patırtının içinde, arkadaşıma bir sokak başında rastladım."- S. F. Abasıyanık.

PATIRTILI Nedir?

Patırtısı olan: "Tam o sırada sakin suların içinden patırtılı bir motor sesi geldi."- S. F. Abasıyanık.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A A D D I L Ğ Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dağdağalı,

7 Harfli Kelimeler

Dağdağa, Dağlağı,

6 Harfli Kelimeler

Ağdalı, Aladağ,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Dağlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Ağda, Ağıl, Ağlı, Aldı, Dadı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ağa, Ağı, Ala, Dağ, Dal, Lığ,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.