DAĞAR (TDK)


1 . Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap.
2 . Dağarcık: "Daldırın elinizi onun özdeyiş dağarına, her duruma uygun formüller bulabilirsiniz."- H. Taner.

Dağar kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi R . Başı D sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAĞAR Nedir?


1 . Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap.
2 . Dağarcık: "Daldırın elinizi onun özdeyiş dağarına, her duruma uygun formüller bulabilirsiniz."- H. Taner.

DAĞARCIK Nedir?


1 . Meşin torba.
2 . müzik Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar, repertuvar.
3 . ruh bilimi Bellek: "Dağarcıklarındaki üç beş yüz kelimeye yeni duydukları sekiz onu da eklenince bu iş pekâlâ oluyordu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FORM Nedir?


1 . Biçim, şekil: "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir."- H. Taner.
2 . Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
3 . İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

FORMÜL Nedir?


1 . Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.
2 . Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek: "Cevap formülü son derece basit idi."- F. R. Atay.
3 . Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.
4 . tıp (***) Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram.
5 . matematik Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım.
6 . mecaz Çıkar yol, tutulan yol, yöntem: "Her yerde yapılabilen bir şey, yalnız formülleri, şekilleri değişir."- A. Gündüz.
7 . kimya Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı: "Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."- .

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

ÖZDEYİŞ Nedir?

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto: "Kitabındaki her bölümün başına seçkin düşünürlerin ve sanatçıların konuşma sanatına ilişkin özdeyişlerini koymuş."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YAYVAN Nedir?

Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş: "İki katlı yayvan bir evdi."- M. Ş. Esendal.

A A D R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Dağar,

4 Harfli Kelimeler

Ağda, Arda, Dara,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ağa, Ara, Dağ, Dar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.