DAĞITILMAK (TDK)

Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek: "Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı."- Y. K. Beyatlı.

Dağıtılmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHÇE Nedir?


1 . Sebze yetiştirilen yer, bostan: "Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . Çiçek ve ağaç yetiştirilen yer: "Bir otelin ağaçlıklı, çiçeklerle süslü bahçesi önünde durmuştuk."- R. H. Karay.

BİRER Nedir?

Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir: "Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek."- C. S. Tarancı.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

KÜLAH Nedir?


1 . İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan: "Meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı."- Y. K. Beyatlı.
3 . mecaz Oyun, hile.
4 . esk. Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık: "Bunun sırtında öbürleri gibi bir uzun cübbe, başında bir uzun külah vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MEKTEP Nedir?

Okul: "Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü, mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır."- A. H. Tanpınar.

MEYDANDA Nedir?

Ortada, belli, açık, aşikâr: "Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı."- Ö. Seyfettin.

ŞEKER Nedir?


1 . Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.
2 . Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı: "Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu."- L. Tekin.
3 . tıp (***) Şeker hastalığı: "Yirmi gün evvel ameliyat edildiği hâlde biraz şekeri görüldüğü için henüz taburcu edilememişti."- H. Taner.
4 . sıfat, mecaz Sevimli, cana yakın ve güzel: "Hele bak, ne şeker şey!"- .

TEVZİ Nedir?

Dağıtma, üleştirme.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A D I I K L M T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dağıtılmak,

9 Harfli Kelimeler

Dağıtılma,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Dağılmak, Dağıtmak, Damatlık, Kığılama, Tadımlık, Tıkamalı,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adımlık, Ağdalık, Aklımda, Atılmak, Atımlık, Dağılım, Dağılma, Dağıtık, Dağıtım, Dağıtma, Damaklı, Damıtık, Ilıtmak, Kağıtlı, Kalıtım, Katılım, Katılma, Katmalı, Kıtlama, Takılma, Tıkılma, Tıklama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Ağalık, Ağdalı, Ağımlı, Ağlatı, Akıtma, Amalık, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Dağlık, Dalmak, Damalı, Iklama, Ilımak, Ilıtma, Kamalı, Kılağı, Matlık, Takılı, Talkım, Tamlık, Tığlık, Tıkalı, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Ağılı, Ağlak, Ağmak, Alkım, Almak, Altık, Atılı, Atmak, Atmık, Dağlı, Dalak, Dalma, Damak, Damal, Damat, Damla, Damlı, Dılak, Ilıma, Itlak, Kağıt, Kalım, Kalıt, Kalma, Katım, Katlı, Katma, Kılma, Kımıl, Kıtal, Lağım, Makat, Makta, Malak, Matla, Tadım, Takım, Takla,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Ağda, Ağıl, Ağım, Ağıt, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Dama, Data, Iğıl, Ilık, Ilım, Kadı, Kala, Kama, Katı, Kığı, Kıta, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ata, Dağ, Dal, Dam, Kal, Kam, Kat, Kığ, Kıl, Kıt, Lak, Lam, Lığ, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tığ, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ak, Al, Am, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.