DIRDIRCI (TDK)

Bezdirici söz etme alışkanlığı olan, geveze, yerli yersiz konuşan (kimse): "Bir kere dırdırcı bir tabiatı vardı. Bir şeyden memnun olmaz, vara yoğa söylenirdi."- R. N. Güntekin.

Dırdırcı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı D sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞKAN Nedir?

Alışkın.

BEZDİRİCİ Nedir?

Usanç veren (kimse veya şey): "İşsiz kalıp, ölü saatlerle zaman eğlemenin ne kadar bezdirici, maneviyat kırıcı olduğunu bilirsiniz."- R. H. Karay.

DIRDIRCI Nedir?

Bezdirici söz etme alışkanlığı olan, geveze, yerli yersiz konuşan (kimse): "Bir kere dırdırcı bir tabiatı vardı. Bir şeyden memnun olmaz, vara yoğa söylenirdi."- R. N. Güntekin.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

KERE Nedir?

Kez, yol, defa, sefer: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"- B. Felek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

MEMNUN Nedir?

Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu: "Halk, oyunun bittiğini anlayarak memnun, sessizce tiyatroyu boşalttılar."- M. Ş. Esendal.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLMAZ Nedir?


1 . İmkânsız, gerçekleşemez.
2 . isim Yapılamayacak iş, tutum veya davranış: "Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir."- H. Taner.

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

YERLİ Nedir?


1 . Taşınamayan, başka yere götürülemeyen: "Yerli dolap. Yerli sedir."- .
2 . Belli bir bölgede yetişen, otokton: "Yerli muz. Yerli meyve."- .
3 . Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan: "Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Bir yerin ilk sakini olan, otokton.
5 . isim Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan kimse: "Ben buranın yerlisiyim, siz yabancı ve belki de geçicisiniz."- R. H. Karay.

YERSİZ Nedir?


1 . Barınacak yeri olmayan.
2 . mecaz Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız: "Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz."- B. Necatigil.

C D D I I I R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı,

6 Harfli Kelimeler

Dırdır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.