DIŞTERSAÇI (TDK)

İki koşut doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında, koşutların dışında altlı üstlü oluşan dört açıdan her biri.

Dıştersaçı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı D sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTLI Nedir?

Altı olan: "Düz altlı ev iskarpinlerini çıkararak ayaklarını çekti."- R. H. Karay.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

KESEN Nedir?


1 - Kesmek eylemini yapan.
2 - Bir şekli kesen doğru.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUT Nedir?

Paralel: "Kuruluş, işletmeye koşut olarak başka yararlı işler de yaptı."- A. Boysan.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÜÇÜNCÜ Nedir?

Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen: "Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik."- B. Felek.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

A D E I I R S T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Açtırış, Tıraşçı,

6 Harfli Kelimeler

Arıtış, Aşırtı, Destar, Dışarı, Sırdaş, Sırtçı,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Ardıç, Artçı, Artış, Aşırı, Çadır, Çarşı, Çaşıt, Çatış, Istar, Iştır, Rasıt, Saçış, Sadet, Sadır, Sarış, Satır, Satış, Sırat, Sırça, Streç, Şatır, Taşçı, Taşsı, Teras, Tıraş, Tırıs,

4 Harfli Kelimeler

Açış, Açıt, Adet, Arış, Arşe, Artı, Asır, Aşçı, Aşıt, Atçı, Ateş, Atış, Çare, Çatı, Çıra, Çıta, Darı, Dart, Derç, Ders, Dert, Dreç, Edat, Erat, Itır, Rast, Raşe, Rate, Rest, Saçı, Sade, Sarı, Satı, Seda, Sera, Sert, Sıra, Sırt, Star, Ster,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Arı, Arş, Art, Ası, Ast, Aşı, Ate, Çar, Çat, Çıt, Dar, Dış, Eda, Ira, Isı, Ret, Saç, Ser, Set, Sır, Şad, Şat, Şer, Şet, Taç, Tar, Tas, Taş, Ter, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ar, As, Aş, At, Çe, De, Er, Es, Eş, Et, Ra, Re, Se, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.